Wander

Ik ben Wan­der Rooi­j­ac­kers, de per­soon ach­ter Wan­der­werk. Sinds 2010 werk ik met veel ple­zier als free­lan­ce redac­teur. Daar­naast heb ik wat eer­ste stap­pen gezet met ver­taal­werk ENG/NED en boven­dien heb ik net een Cur­sus Onder­ti­te­ling afgerond.

Wil je meer infor­ma­tie over mijn pro­fes­si­o­ne­le ach­ter­grond? Kijk dan op mijn Lin­kedIn-pro­fiel of down­load hier­on­der mijn CV.