Hallo

Wel­kom op de web­si­te van Wan­der­werk, de para­plu­term waar­on­der Wan­der Rooi­j­ac­kers ver­schil­len­de werk­zaam­he­den ver­richt. Momen­teel is dat redac­tie- en ver­taal­werk.