Hallo!

Ik ben Wan­der Rooi­j­ac­kers, free­lan­ce (eind)redacteur met meer dan 10 jaar erva­ring in het redi­ge­ren en cor­ri­ge­ren van uit­een­lo­pen­de tekst­soor­ten. Van aan­be­ste­dings­bids en juri­di­sche tek­sten tot tijd­schrift­ar­ti­ke­len, zowel onli­ne als offli­ne. Ik ben taal­kun­dig sterk en gespe­ci­a­li­seerd in het toe­gan­ke­lijk maken van com­plexe infor­ma­tie voor spe­ci­fie­ke doelgroepen.

Je bent bij mij aan het juis­te adres voor gron­di­ge redac­tie, nauw­keu­ri­ge cor­rec­tie en/of kri­ti­sche eind­re­dac­tie. Met een fris­se blik en een scher­pe pen zorg ik voor een toe­gan­ke­lij­ke, bon­di­ge en fout­lo­ze tekst.

Nieuws­gie­rig? Kijk bij mijn recen­te opdrach­ten of neem con­tact met me op.